Media - Ông Huỳnh Minh Hiệp – Kỷ lục gia lưu giữ hơn 2000 kỷ vật của đại dịch Covid-19

Ông Huỳnh Minh Hiệp – Kỷ lục gia lưu giữ hơn 2000 kỷ vật của đại dịch Covid-19

Dịch covid-19 đã từng là nỗi khiếp sợ của người dân tại Việt Nam cũng như toàn cầu, thế nhưng khi đại dịch đã qua đi, thì nó chỉ là một mảng ký ức của những năm 2019, 2020 và 2021. Thế hệ sau này chỉ biết đến đại dịch qua lời kể, qua những bài báo hay những kỷ vật còn sót lại. Hiểu được tầm quan trọng của việc lưu giữ lại hiện vật ký ức, ông Huỳnh Minh Hiệp đã sưu tầm và lưu giữ hơn 2000 món đồ liên quan đến đại dịch. Từ phiếu đi chợ, phiếu đi đường đến những hình ảnh quý giá.