Đời sống - Nhà báo Bông Mai: “Tôi đi là để thay đổi định kiến về phụ nữ”

Nhà báo Bông Mai: “Tôi đi là để thay đổi định kiến về phụ nữ”

Nhằm thay đổi định kiến về phụ nữ, nhà báo Bông Mai đã thực hiện hành trình xuyên Việt trong 99 ngày với tên gọi “Dám sống một cuộc đời rực rỡ”. Đây là dự án với thông điệp bảo tồn, tôn vinh văn hóa bản sắc dân tộc qua hình ảnh và câu chuyện cuộc đời của những người phụ nữ.