Bi kịch của những cuộc tình không được chúc phúc

Nhiều thảm án nổi tiếng thế giới có nguyên nhân bắt nguồn từ bi kịch tình ái. Những cuộc tình éo le, không có được sự chúc phúc đôi lúc trở thành nguyên nhân khiến người trong cuộc đánh mất nhân tính của mình...